Danssteg och uttryck!


BRUSH
Att göra en svepande rörelse med fotens trampdyna mot golvet.

COASTER STEP
Ex. höger bak.
1. Kliv bak med höger fot
&. Sätt vänster fot intill höger & lägg över vikten på vänster fot
2. Kliv fram med höger fot

CHASSÉ (höger)
Steget räknas som 1 & 2.
1. Kliv till höger med höger fot.
&. Kliv vänster intill och lägg över vikten på vänster fot.
2. Kliv höger med höger fot igen.
Detta kan göras åt höger eller vänster.

CROSS ROCK
1. Sätt ner ex. höger fot framför vänster och gunga framåt
2. Gunga tillbaka på vänster fot

CW
Clockwise = med sols.

CCW
Counter Clockwise = mot sols.

DIAGONAL
45 grader åt något håll.

FREEZE
Håll takt. Stanna upp och håll en takt.

HIP BUMP
Lägg över tyngden på höften t.ex. den högra (höftvickning).

HIP ROLLS
Rulla höfterna.

HOLD
Hålla stilla en takt.

JAZZ BOX
Görs på fyra takter, ex.
1. Korsa höger fot framför den vänstra.
2. Kliv bakåt med den vänstra
3. Sätt höger fot en liten bit ut till höger.
4. Sätt vänster fot intill den högra.

KICK
Sparka framåt med rakt ben.

PIVOT TURN/STEP TURN
(uttalas ”pivå” på svenska) Steget görs på två takter.
1. Sätt fram t.ex. höger fot.
2. Sväng kroppen och foten ¼ eller ½ varv åt vänster utan att lyfta eller flytta vänster ben. Ha inte hela tyngden på höger ben.

POINT
Peka åt något håll med tårna.

ROCK STEP
T.ex. höger fram
Steget går på två takter. Ändra vikten från den ena foten till den andra.
1. Kliv fram med höger fot.
2. Lägg tillbaka vikten på vänster fot.
Lyft gärna hälarna lite från golvet för en mer mjuk och tydlig rörelse.

SCUFF
Att göra en svepande rörelse med hälen mot golvet. ”Klacka” gärna i så det låter ordentligt.

SHUFFLE (fram)
Steget räknas som 1 & 2.
1. Kliv fram med höger fot.
&. Kliv vänster intill och lägg över vikten på vänster fot.
2. Kliv fram med höger fot igen.
Detta kan göras framåt eller bakåt.

STEP
Att ta ett steg med t.ex. höger fot och lägga vikten på den.

STOMP
Att stampa i golvet.

TOUCH
Nudda foten på golvet utan att flytta vikten till den.

VINE
Ex. åt höger.
1. Stig åt höger med höger fot.
2. Korsa vänster fot bakom den högra.
3. Stig till höger med höger fot.
4. Placera vänster fot intill den högra eller gör en alternativ avslutning på den fjärde takten t.ex. en scuff, en kick, en touch, ihop osv.

ÖVRIGA STEG OCH UTTRYCK

APPELJACKS
Steget går på två takter.
1. Ha vikten på vänster trampdyna och vrid vänster häl ut till vänster samtidigt som du har vikten på höger häl och vrider höger tå ut till höger.
2. Vrid tillbaka fötterna i utgångsläget.
Upprepas sedan likadant åt andra hållet.

BEHIND
Att göra en svepande rörelse med fotens trampdyna mot golvet.

CAMEL WALK
1. Kliv fram med vänster fot.
2. Dra höger fot bakom vänster.

CHA CHA
Steget räknas som 1 & 2, och görs alltid på stället.
1. Stig fram med ex. högerfot
&. Ta ett snabbt kort steg med vänster.
2. Stig på höger fot igen.

CHARLESTON STEP
Görs i fyra takter.
1. Peka framåt med ex. höger tå.
2. Sätt bak höger fot strax bakom vänster.
3. Peka bakåt med vänster tå.
4. Sätt fram vänster fot i dess utgångsläge.

CRISS CROSS

Steget går på två takter.
1. Hoppa och korsa benen.
2. Hoppa isär med benen.

CROSS SHUFFLE
Ex. åt höger (väldigt lik en vanlig shuffle, men med korsade ben)
1. Korsa vänster fot över höger.
&. Dra höger fot intill vänster.
2. Fortsätt till höger med vänster fot.

CROSS UNWIND
1. Korsa ex. vänster fot över höger.
2. Snurra ½ varv åt höger.

DIP
Att böja med knät på det stödjande benet (niga) och peka ex. höger tå strax bakom vänster fot (doppa)

DRAG
Se slide

ELVIS WALK

1. Kliv fram med höger fot och böj in höger knä mot vänster ben.
2. Hold
3. Kliv fram med vänster fot och böj in vänster knä mot höger ben.
4. Hold

FLICK
Böj höger ben bakom vänster eller ut i sidan.

FULL TURN
Vänd ett helt varv på 2 takter.

GRIND
Med häl i golvet flyttas tå från ena sidan till den andra.

HEEL BALL CHANGE
Steget räknas som 1 & 2.
Använd höfterna för att få en så mjuk rörelse som möjligt.
1. Sätt fram ex. höger häl.
&. Sätt snabbt ner igen, lägg vikten på höger trampdyna.
2. Byt tillbaka tyngdvikten till vänster fot.

HEEL JACK
&. Kliv snett bakåt med höger fot.
1. Sätt fram vänster häl.
&. Ta tillbaka vänster häl.
2. Toucha höger fot intill vänster.

HEEL SWITCHES
1. Sätt fram höger häl snett framåt.
&. Sätt ner höger fot bredvid vänster.
2. Sätt ut vänster häl snett framåt.

HEEL TOUCH
Hälen rör lätt vid golvet.

HESITATION TURN (vals)
1. Korsa höger över vänster.
2-3. Sätt ner vänster fot strax bakom höger & lägg över vikten på vänster och vänd ½ medan höger fot släpas i golvet.

HITCH
Dra upp benet med böjt knä utan att hoppa, en liten ryckande rörelse. Foten ska hamna i höjd med låret på motsatta benet om det ska göras ordentligt, något för den som är vig…

HOOK
Böj upp hälen och sätt det mot smalbenet på det ben tyngden vilar. Detta kan göras med höger och vänster ben, framför eller bakom det ben tyngden vilar på.

JUMPING JACKS
Steget går på två takter.
1. Hoppa isär med benen.

2. Hoppa och korsa benen.

KICK BALL CHANGE
Steget räknas som 1 & 2.
Använd höfterna för att få en så mjuk rörelse som möjligt.
1. Sparka med ex. höger fot framåt.
&. Sätt snabbt ner igen, lägg vikten på höger trampdyna.
2. Byt tillbaka tyngdvikten till vänster fot.

STEP LOCK STEP
Ex. höger
1. Kliv fram med höger fot.
&. Dra vänsterfot mot höger och lås den (bakom höger) om höger fot.
2. Kliv fram med höger fot.

MAMBO STEP
Detta steg kan göras framåt, bakåt och till sidorna exemplet visar åt höger sida.
1. Kliv till höger och lägg över vikten på höger fot.
&. Lägg tillbaka vikten på vänster.
2. Sätt höger fot bredvid vänster.

MONTANA KICK
Går på fyra takter. Se i ”mamma maria” i 3:e 8:an.
1. Kliv fram med höger fot.
2. Sparka vänster fot framåt.
3. Kliv bak med vänster fot och sätt tyngdvikten på den.
4. Toucha höger intill.

MONTEREY
1. Sätt ut höger fot till höger.
2. Dra in höger fot intill vänster samtidigt som du vrider ½ varv åt höger.
3. Sätt ut vänster fot till vänster.
4. Sätt ned vänster fot intill höger.

PADDLE TURNS eller PADDLE STEPS med ¼ vändningar (ex. höger fot)
&. Vänd ¼ åt vänster och dra upp höger knä i en hitch.
1. Peka höger fot till sidan.
&. Vänd ¼ åt vänster och dra upp höger knä i en hitch.
2. Peka höger fot till sidan.

PRISSY STEP
1. Vrid kroppen något åt vänster och sätt högerfot framför vänster.
2. Vrid kroppen något åt höger och sätt vänsterfot framför höger.

REVERSE HOOK
Följer oftast en vanlig Hook. Sätt den lediga fotens häl utåt och upp i luften, tårna pekas nedåt golvet.

REVERSE SAILOR STEP (Höger)
1. Korsa höger fot framför vänster.
&. Kliv till vänster med vänster fot.
2. Sätt höger fot bredvid vänster

ROCK & CROSS
1. Kliv till höger med höger fot.
&. Lägg tillbaka vikten på vänster.
2. Korsa höger fot framför vänster.

RUMBA BOX
1. Kliv till vänster med vänster fot.
2. Sätt höger fot bredvid vänster.
3. Kliv fram med vänster.
4. Håll.
5. Kliv till höger med höger fot
6. Sätt vänster fot bredvid höger.
7. Kliv bak med höger.
8. Håll.

SAILOR STEP (Höger)
1. Sätt höger fot bakom vänster.
&. Kliv till vänster med vänster fot.
2. Sätt höger fot bredvid vänster.

SCOOT
Går på en takt. Lyft ex. Höger knä och dra (Slide) vänster fot framåt. Hoppa något.

SHIMMY
Görs oftast på 4 takter.
1. Kliv till höger med höger fot.
2-4. Dra vänster fot intill höger och skaka på axlarna.

SHUFFLE TURN (höger)
Gör en shuffle samtidigt som du vänder åt höger med start med höger fot.

SLAP
Slå handen på knät eller foten.

SLIDE
Kan göras på olika antal takter. Efter att ha tagit ett steg åt något håll så dras den andra foten ut med golvet tills de är bredvid varandra.

STRUT
Görs på två takter. Kan utföras på två sätt.
HEEL STRUTS
1. Sätt fram hälen.
2. Släpp ner tån.
TOE STRUTS
1. Sätt fram tån.
2. Släpp ner hälen.

SYNCOPATED VINE (Höger)
1. Kliv till höger med höger fot.
2. Sätt vänster fot bakom höger.
&. Kliv till höger med höger fot.
3. Sätt vänster fot framför höger.
4. Kliv till höger med höger fot.

SYNCOPATED JAZZBOX (Höger)
1. Korsa höger fot över vänster.
2. Sätt vänster fot bakom höger.
3. Ta ett litet steg bakåt med höger.
4. Korsa vänster fot över höger.

SYNCOPATED JUMPS
&. Hoppa till vänster och landa på vänster ben.
1. Sätt ner höger fot bredvid vänster.

SYNCOPATED ROCK STEP
Se mambo steps

SYNCOPATED WEAVE
&. Kliv lite snett bakåt med vänster fot.
1. Korsa höger över vänster.
&. Kliv till vänster med vänster fot.
2. Korsa höger bakom vänster.

SWEEP
Gör en släpande rörelse med foten.

SWIVLE
Med fötterna tillsammans: Flytta tår eller hälar åt samma hall.

TAP ex. Häl
Stå med trampdynan I golvet och släpp ner hälen en eller upprepade gånger i golvet.

TOE FAN
Se Foot Boggie och Ghost Train
Görs på två takter. Starta med fötterna ihop.
1. Ha vikten på ex. den vänstra foten och sätt ut höger fot i 90 graders vinkel utan att flytta hälen.
2. In med tån igen.

TOE SWITCHES
1. Sätt höger tå bredvid vänster.
&. Sätt ner höger fot bredvid vänster.
2. Sätt vänster tå bredvid höger.

TWINKLE
Oftast förekommande i waltz.
1. Korsa vänster fot över höger.
2. Kliv till höger med höger fot.
3. Sätt vänster fot bredvid höger.

TWIST
Stå på trampdynorna och flytta hälarna respektive höger och vänster.

UNWIND FULL TURN (Höger)
1. Korsa höger ben bakom vänster och vänd ½ varv åt höger. Ha mestadels vikten på vänster fot under hela snurren.
2. Fortsätt snurra ½ varv till och avsluta snurren med vikten på höger fot (böj lite på knäna för bättre resultat).

WEAVE
1. Korsa vänster fot över höger.
2. Kliv till höger med höger fot.
3. Korsa vänster fot bakom höger.
4. Kliv till höger med höger fot.