Örnsköldsviks Eaglekickers Linedanceklubb bildades år 2000 av Susan Linnarsson, från Ohio i USA.
Hon lärde sig Linedance i Örnsköldsvik och intresset för danserna och musiken växte.

Namnet Örnsköldsviks Eaglekickers tillkom vid en kurskväll i Västerhus efter en omröstning bland medlemmarna. 

Före år 2000 fanns linedancekurser i såväl Örnsköldsvik som i Västerhus.

Eaglekickers har i dag ett trettiotal  medlemmar.

Klubben har idag 4 kurser på olika nivåer, Nybörjarkurs (Steg 1), Nybörjare (Steg 2), Intermediate och Lugnt Tempo/Pensionärskurs.

Alla kurser äger idag rum på IOGT i Åte.

Klubbens kontaktperson är Susan Linnarsson.

Vårt bankgiro är 5320-0796 respektive swish 123 208 37 49 namn: Eaglekickers 
Klubbens organisationsnummer är 802434-6317.